naar boven
De grootste tafeltennisvereniging
van Schiedam en omstreken
Onlangs hebben wij het trieste bericht ontvangen dat op 79-jarige leeftijd Jos Clazing is overleden. De rouwkaart is onderaan dit bericht opgenomen.Jos was sinds de oprichting van Service in 1958 lid van deze vereniging en de opvolgers T.S.F., Bruynzeel Kitchen Eagles, De Korenbeurs, Brandersstad en Scyedam. Al na enkele jaren ging hij de bestuursfunctie jeugdzaken bekleden. In totaal is hij 47 jaar bestuurslid geweest, waarvan 33 jaar als voorzitter. Hij heeft de voorzittershamer neergelegd in mei 2009 toen de fusie van Brandersstad en NOAD leidde tot de huidige vereniging Scyedam. De vereniging is hem dan ook dank verschuldigd voor de vele jaren die hij zich in dienst van de vereniging heeft gesteld.
Jos heeft zich niet alleen ingezet voor de vereniging maar ook voor de afdeling Rotterdam van de NTTB, daarvoor is hij benoemd tot erelid van de afdeling.

Vanuit Scyedam wensen wij zijn familie en vrienden heel veel sterkte toe.
Contact

TTV Scyedam
Dr Kuyperlaan 4
3118 RR Schiedam

010-4730101
info@ttvscyedam.nl